درباره ما

سال جدید هم چون سال های گذشته با بهار دل انگيز از راه رسید. سال گذشته را به همراه کامیابی ها و ناکامی ها و پستی و بلندی های فراوان پشت سر گذاشتیم. این فراز و نشیب ها تجربیات ما را افزون تر خواهد کرد و پسندیده است تا از این موارد درس هایی آموخته شود تا در آینده بتوان کامیابی را بیشتر و ناکامی را کمتر نمود.

در صورت تمایل به دریافت پیامک اطلاع از همایش های انجمن  بتن شماره همراه خود را با ذکر نام و نام خانوادگی به شماره 30004014530219ارسال نمائید.

 

انجمن بتن ایران - نمایندگی استان اصفهان
1 2